Stadsomroep Almere kan door - raad accoord!
Datum:  25-12-2011 Bron/auteur:  Edwin Korver Leesfrequentie zeer hoog
Wat zijn de vrijwilligers van de Stadsomroep Almere op de proef gesteld. Ze hebben letterlijk tot het laatste raadsbesluit moeten wachten om te horen of de zendmachtiging veilig was. Maar het is gelukt!
Logo Stadsomroep AlmereNadat het College van Burgemeester en Wethouders eerder al had besloten een positief stemadvies te geven met betrekking tot de representativiteit van het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van de Stadsomroep Almere, zou op 22 december dit stemadvies aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Vanzelfsprekend was er een flinke afvaardiging van de Stadsomroep Almere afgereisd naar het Stadhuis om deze spannende gebeurtenis mee te maken. Tenslotte was het erop-of-eronder. Eerder al was er al een bericht in de krant verschenen, waaruit was op te maken dat met name D66 een vreemde ommezwaai had gemaakt. Zouden zij nu nog roet in het eten kunnen gooien?

Caroussel
De avond begon om 20.00 uur in een gebruikelijke caroussel, waar alle partijen de kans krijgen om hun zegje te toen. PVV zorgde meteen in de eerste ronde al voor opschudding door het op één bepaald persoon te willen spelen, terwijl de Mediawet nadrukkelijk spreekt over organisaties. Het liep met een sisser af.

Wethouder SteunenbergEven spande het erom of PVV samen met D66, of elk alleen, een amendement zou indienen. Zo wilde de PVV een andere verhouding tussen mannen en vrouwen in het PBO, terwijl D66 meer cultuur vertegenwoordigd wilde zien. Wethouder Berdien Steunenberg (links) merkte op dat dergelijke wensen hooguit wensen zullen blijven, omdat ze juridisch gezien niet kunnen worden afgedwongen. En de VVD merkte op dat de gemeenteraad - volgend op de brief van oktober 2009 van het Commissariaat van de Media - dergelijke voorkeuren al ruim 2 jaar had kunnen meegeven, maar dat steeds had nagelaten. Waarom nu ineens wel? De SP merkte vervolgens nog op dat de gemeenteraad de PBO in februari al had kunnen en moeten goedkeuren!

RaadzaalRaadszaal
Om 21.30 uur verplaatste iedereen zich naar de raadszaal. Onduidelijk was nog of er tot stemming zou worden overgegaan, want een amendement zou een uitstel van minimaal 3 weken betekenen. Uiteindelijk, ruim na 22.00 uur, verbrak de voorzitter de spanning: er was geen verzoek tot amendement ingediend. En dus kon er worden gestemd. Toen het raadsbesluit bijna unaniem werd aangenomen ging er een zucht van verlichting door de tribunes, gevolgd door een enorm applaus!

Eind goed
Na het sluiten van de vergadering kon iedereen elkaar feliciteren. Er waren erbij die hevig geëmotionaliseerd waren, anderen waren gewoon dolgelukkig en weer anderen zagen in de uitspraak het moment om nu eindelijk eens te kunnen doorpakken. Tot laat werd er nog geborreld in de foyer, werd lief en leed gedeeld, sloegen mensen elkaar op de schouder of omhelsten elkaar. 

Het was een prachtig eind van het jaar: een kerstcadeau om niet snel te vergeten!

Persoonlijke note van Edwin Korver:

"Als initiatiefnemer van de stuurgroep van de Stadsomroep Almere, en als mediator tussen bestuur en PBO, heb ik steeds aangegeven dat de stuurgroep tot eind 2011 zou aanblijven en daarna zou ophouden te bestaan. De objectiviteit van de Stadsomroep Almere moet immers gewaarborgd worden en daarvoor is het nieuwe bestuur de aangewezen instantie. Begin januari heb ik mijn rol in de stuurgroep dan ook neergelegd, nadat duidelijk was dat de selectie van het nieuwe bestuur in goede banen liep. Enternext Hosting BV blijft wel gewoon sponsor van de SOA."

Overzicht nieuws
01-06-09 | Muziek Festival LaMere in Almere op 3-4-5 juli 2009 Leesfrequentie zeer hoog
LaMère is inmiddels hét muziekfestival van de gemeente Almere en omgeving, en zal uitgroeien tot één van de grootste gratis toegankelijke festivals in Flevoland. Dit driedaagse evenement ...


Nieuws uit Almere Nieuws overzicht
06-03-12
Leesfrequentie zeer hoog
Gezocht: Redacteur & Editors voor Made in Almere
25-12-11
Leesfrequentie zeer hoog
Stadsomroep Almere kan door - raad accoord!
05-10-11
Leesfrequentie zeer hoog
Stadsomroep Almere streeft naar nieuw elan
27-04-11
Leesfrequentie zeer hoog
Het Almere lied - een lied om trots op te zijn!
01-04-11
Leesfrequentie zeer hoog
Elke stad krijgt de lokale omroep die het verdient
26-02-11
Leesfrequentie zeer hoog
Stadsomroep Almere: en hoe nu verder?
12-09-10
Leesfrequentie zeer hoog
Ondernemers laten Geheim van Almere links liggen
29-10-09
Leesfrequentie zeer hoog
Imagocampagne van Almere nu al gewijzigd
28-10-09
Leesfrequentie zeer hoog
New Portland TopShop van Stadshart Almere
19-07-09
Leesfrequentie zeer hoog
Dancetour komt naar Almere op 2 augustus 2009
 
Evenementen in Almere Overzicht evenementen
19-09-12 Zakenfestival 2012 op 19/20 september 2012
12-03-11 NK Latin American 2011
06-03-11 I Love Moves - Hiphop
22-09-10 Zakenfestival Almere op 22 + 23 september 2010
11-09-10 Cultuurnacht Almere op 11 september
02-07-10 Muziekfestival LaMere 2, 3 en 4 juli 2010 in A ...
23-04-10 Are You Ready for Colours on Ice - IJsdansmusical
16-02-10 Kunststad Almere - 16 februari t/m 19 maart 2010
 
Meewerken aan Made in Almere?
 
Wilt u meewerken aan dit initiatief, en daarmee de promotie van Almere een steuntje in de rug geven, neem dan gerust even contact met ons op
 
Intiatiefnemer Made in Almere
Bedrijf:
ENTERWARE BV
Korenbeursstraat 6
1335 XM Almere
Telefoon:
+31 (0)88 123 11 11
Telefax:
+31 (0)88 123 11 22
Website: www.enterware.com
 
 
Sponsors
 

   
© 2009-2010 - ENTERNEXT BV :: Alle rechten voorbehouden :: Powered by ENTERWARE/CMS
Gewijzigd: maandag, 21 juni 2010